Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

M-B Osa Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ

M-B Osa Oy

Kallisenhaara 4
90400 Oulu

p. (08) 3116961

 

REKISTERIN NIMI

M-B Osa Oy asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

M-B Osa Oy pitää yllä asiakasrekisteriä johon tallennetaan asiakkaan nimi sekä osoite- ja yhteystiedot. Asiakasrekisterin takoitus on tuotteiden toimittamisen mahdollistaminen, eikä sen sisältöä luovuteta kolmansille osapuolille ellei Suomen laki tätä edellytä esimerkiksi rikostutkinnan takia.
Rekisteriä ei ilman asiakkaan eri suostumusta käytetä markkinointitarkoituksiin

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Kotiosoite
Matkapuhelinnumero
Tunnistetiedot omalle tilille (esim. käyttäjätunnus)

 

 

REKISTERIN SUOJAAMINEN

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle on ilmoitettu rekisteröitymisvaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään M-B Osa Oy:n toimesta.

 

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 1).

 

SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Käytämme sivuilla evästeitä, käyttämällä sivua hyväksyt ehdot.